Chirurgie

Voorafgaande aan een chirurgische operatie worden onze patiënten onderzocht of ze veilig onder narcose gebracht kunnen worden en welke narcose het meest geschikt is. Wij passen de anesthesie aan de fitheid van de patient en maken, indien nodig, gebruik van gas anesthesie en hartbewaking.

Onder de algemene chirurgie verstaan wij het weghalen van tumoren, het hechten van wonden, correcties van oogleden, etc. We werken zoveel mogelijk met oplosbare hechtdraad, die we dus niet meer hoeven te verwijderen. De huid hechten wij, waar mogelijk, intra-cutaan zodat er een minimaal litteken overblijft.

Tips voor en na de operatie

Het is belangrijk dat uw huisdier 12 uur voor de operatie niet meer gegeten heeft en 4 uur voor de operatie niet meer heeft gedronken. Tijdens het onder narcose gaan, kan er braken optreden en dan hebben we liever geen voedselresten daarbij ivm het in de luchtpijp schieten daarvan.

Uw huisdier wordt eerst in slaap gebracht, om vervolgens volledig onder narcose te gaan. Na de operatie kan uw huisdier uitslapen in onze recovery en mag pas naar huis toe als hij of zij zelfstandig kan staan en goed wakker is.

Na de operatie zal uw huisdier nog wel suf zijn en het liefste ergens rustig en warm gaan liggen. Begin met het geven van water. Indien dat goed gaat en er niet gebraakt wordt, kunnen er kleine beetjes eten gegeven worden. Afhankelijk van welke ingreep er uitgevoerd is, zal uw huisdier het rustig aan moeten doen. Dit zal uitgelegd worden als u uw huisdier komt ophalen. Indien er hechtingen verwijderd moeten worden, gebeurt dat minimaal 10 dagen na operatie.

Gezelschapsdieren